Službeni list Crne Gore, broj 25/2010 od 05.05.2010.