Službeni list Crne Gore, broj 6/2010 od 02.02.2010.