Službeni list Crne Gore, broj 78/2010 od 29.12.2010.