Rezultati pretrage propisa:

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koje pripadaju Opštini Budva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 712
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštinama Bar i Budva za otuđenje nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2012Registarski broj: 794
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje zemljišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2012Registarski broj: 795
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, Opština Herceg Novi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 41/2012Registarski broj: 804
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dodjeli koncesije za proizvodnju i promet kalifornijske i potočne pastrmke, na rijeci Bistrici, Opština Bijelo Polje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2012Registarski broj: 833
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za ustupanje nepokretnosti bez naknade

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 888
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o imenovanju zamjenika državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 905
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Bar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2012Registarski broj: 913
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju obilaznice oko Nikšića II faza

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 943
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Bar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 990
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 992
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu Hotela “Cattaro” - Kotor

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2012Registarski broj: 1029
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24