Knjige


Ustav Crne Gore

Izdanje : 2021.godine Ćirilica; Tvrdi povez; 104 stranice Cijena : 6€

Zakonik o krivičnom postupku

Izdanje: četvrto izdanje, 2019.godine Latinica; Meki povez;  241 stranica; Cijena: 8€

Grbovnik crnogorski

Autori: Prof dr Božidar Šekularac, Aleksandar Samardžić; Izdanje: 2006. godine Latinica; Tvrdi povez; 297  stranica; Cijena: 20€

Pravno-tehnička pravila za izradu propisa

Izdanje: 2010. godina; Latinica; Meki povez; 124 stranice; Cijena: 5€

Valorazicija arhivske građe

Autor: dr sc Mile Bakić; Latinica; Meki povez; 360 stranica; Cijena: 12€

Zakon o parničnom postupku

Izdanje: 2020.godina; Latinica, Meki povez, 172 stranice; Cijena: 7€

Zakon o radu

Izdanje: 2020.godina; Latinica, Meki povez, 143 stranice; Cijena: 6€

Zakon o obligacionim odnosima

Izdanje: Četvrto izdanje; 2021. godine; Ćirilica, Meki povez, 503 stranice; Cijena: 10€​

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Izdanje: 2020. godine; Latinica; Meki povez; 221 stranica; Cijena: 7€

Vršenje roditeljskog prava ( sa praksom redovnih sudova)

Autori:  mr Dijana Dragišić; Meliha Feleć; Izdanje: 2018. godine Latinica; Meki povez;  134 stranica; Cijena: 5€

Zakon upravnom postupku

Izdanje: 2018. godine; Latinica; Meki povez;  85 stranica; Cijena: 6€

Međunarodno-pravna zaštita dostojanstva

Autor: dr Ljiljana Jovanović; Izdanje: 2019. godine; Latinica; Meki povez; 200 stranica; Cijena: 6€

Zakon o privrednim društvima

Izdanje: 2021. godine; Latinica; Meki povez; 208 stranica; Cijena: 8€

Sudsko – advokatski rokovnik

Izdanje: 2022. godine; Latinica; Meki povez; 253 stranica; Format: A5; Cijena: 9€

Crnogorski Ustavi 1905 - 2005

Izdanje: 2005. godine Ćirilica; Tvrdi povez; 480 stranica Cijena: 15€

Crnogorski pravno istorijski rječnik

Autor: dr Čedomir Bogićević; Izdanje: 2010. godine Latinica, Tvrdi povez, 766 stranica; Cijena: 20€

Ljudska prava - međunarodni dokumenti

Priredili : Željko Tomović, dr Čedomir Bogićević; Izdanje: 2003. godine Latinica; Meki povez; 541 stranica; Cijena: 20€

Porodični zakon

Izdanje: 2020.godina; Latinica, Meki povez, 95 stranica; Cijena: 5€

Sudska psihijatrija

Autor: Stanko Milić; Izdanje: 2002. godine Latinica, Tvrdi povez, 492 stranice; Cijena: 12,50€

Zakon o nasljeđivanju

Izdanje: 2018.godine; Latinica; Meki povez; 61 stranica; Cijena: 5€

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima

Izdanje: 2018. godine; Latinica; Meki povez; 126 stranica; Cijena: 6€

Krivični zakonik Crne Gore

Izdanje: četvrto izdanje, 2017. Godine; Latinica; Meki povez; 230  stranica; Cijena: 8€

Na vrelima crnogorske ustavnosti

Pripremili : dr Čedomir Bogićević, Milovan – Mušo Šćepanović, dr Radomir Prelević, dr Dragan Radinović; Izdanje: 2002. godine Ćirilica; Tvrdi povez;  519  stranica; Cijena: 20€

Zakon o upravnom sporu

Izdanje: 2016. godine; Ćirilica; Meki povez;   31 stranica; Cijena: 3€

Zakon o lokalnoj samoupravi

Izdanje: 2018. godina; Latinica; Meki povez; 91 stranica; Cijena: 5€

Istorija crnogorskog sudstva

Autor: dr Čedomir Bogićević; Izdanje: 2018. godine; Latinica, Tvrdi povez, 254 stranica; Cijena: 10€

Zakon o prekršajima

Izdanje: 2021. godine; Latinica, Meki povez, 104 stranica; Cijena: 6€

Vršenje roditeljskog prava (sa sudskom praksom)

Novo i dopunjeno izdanje; Latinica; Meki povez; 184 stranica; Autorke: mr Dijana Dragišić Radojević, Meliha Feleć; Cijena: 7€

O nama

Službeni list NRCG osnovan je 10. jula 1945. godine, sa sjedištem u Podgorici. Ovaj datum se uzima kao dan Ustanove, jer je to datum objavljivanja prvog broja Službenog lista Republike Crne Gore na Cetinju i predstavlja početak postojanja i rada ove Ustanove u institucionalnom smislu...

Laureati
Godišnjica
Gdje se nalazimo