Knjige


Ustav Crne Gore

Godina izdavanja: 2010.
Tiraž: 800 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 70 str.

Zakonik o krivičnom postupku

Prečišćeni tekst
Godina izdavanja: 2010.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 270 str.

Diplomatic business dictionary

Autor: Zoran Jocović
Godina izdavanja: 2006.
Tiraž: 1000 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 256 str.

Grbovnik crnogorski

Autor: prof. dr Božidar Šekularac, Aleksandar Samardžić
Godina izdavanja: 2006.
Tiraž: 1000 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 298 str.

Novi ugovori u međunarodnoj poslovnoj praksi

Franchising, factoring, management, agreement, leasing, time sharing, package travel
Autor: Momir Dragašević
Godina izdavanja: 2000.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 284 str.

Pravno-tehnička pravila za izradu propisa

Godina izdavanja: 2010.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 124 str.

Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori

Autor: Dr sc. Mile Bakić
Tiraž: 450 primjeraka
Latinica, broširani povez, 259 str.

Zakon o državnoj imovini

Godina izdavanja: 2009.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 42 str.

Zakon o parničnom postupku

Drugo izdanje, prečišćen tekst
Godina izdavanja: 2010.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 169 str.

Zakon o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja

Sa uvodnim komentarom dr Rajka M. Milovića
Godina izdavanja: 2003.
Latinica, broširani povez, 90 str.

Zakon o radu

Prečišćeni tekst, drugo izdanje
Godina izdavanja: 2013.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 96 str.

Zakon o prekršajima

Prećišćeni tekst, drugo izdanje
Godina izdavanja: 2013.
Tiraž: 300 primjeraka
Ćirilica, broširani povez, 116 str.

Zakon o obligacionim odnosima

Drugo izdanje
Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 230 str.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 400 primjeraka
Latinica, broširani povez, 230 str.

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Godina izdavanja: 2013.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 106 str.

Zakon o opštem upravnom postupku

Prečišćeni tekst
Godina izdavanja: 2011.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 152 str.

Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zakon o finansiranju politčkih partija

Godina izdavanja: 2011.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 116 str.

Crnogorski Ustavi 1905 - 2005

Priređivač: Momčilo Vujošević
Godina izdavanja: 2005.
Tiraž: 300 primjeraka
Ćirilica, kožni povez, 483 str.

Crnogorski pravno-istorijski rječnik

Autor: dr Čedomir Bogićević
Godina izdavanja: 2010.
Tiraž: 700 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 766 str.

Diplomatsko poslovni rječnik

Autor: Zoran Jocović
Godina izdavanja: 2006.
Tiraž: 1000 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 253 str.

Ljudska prava - međunarodni dokumenti

Autor: Željko Tomović, dr Čedomir Bogićević
Godina izdavanja: 2003.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 543 str.

Pledge Law

With introductory comments of Rajko Milović, Ph.D
Godina izdavanja: 2003.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 97 str.

Porodični zakon

Drugo izdanje
Godina izdavanja: 2009.
Tiraž: 500 primjeraka
Ćirilica, broširani povez, 120 str.

Sudska psihijatrija

Autor: Prof. dr sci. Stanko Milić
Godina izdavanja: 2002.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, tvrdi povez, 502 str.

Zakon o nasljeđivanju

Godina izdavanja: 2009.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 61 str.

Zakon o svojinsko pravnim odnosima

Drugo izdanje
Godina izdavanja: 2009.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 137 str.

Zakon o zaštiti kulturnih dobara

O arhivskoj djelatnosti, o muzejskoj djelatnosti, o bibliotečkoj djelatnosti
Godina izdavanja: 2010.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 135 str.

Zakon o vanparničnom postupku

Treće izdanje
Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 300 primjeraka
Ćirilica, broširani povez, 88 str.

Zakon o privrednim društvima

Prećišćeni tekst, zakon o stečaju
Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 230 str.

Krivični zakonik

Prečišćeni tekst
Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 500 primjeraka
Latinica, broširani povez, 294 str.

Zakonik o autorskim i srodnim pravima

Godina izdavanja: 2011.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 100 str.

Zakonik o izvršenju i obezbjeđenju

Drugo izdanje
Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 116 str.

Zakonik o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o nevladinim organizacijama

Godina izdavanja: 2011.
Tiraž: 300 primjeraka
Latinica, broširani povez, 90 str.

O nama

Službeni list NRCG osnovan je 10. jula 1945. godine, sa sjedištem u Podgorici. Ovaj datum se uzima kao dan Ustanove, jer je to datum objavljivanja prvog broja Službenog lista Republike Crne Gore na Cetinju i predstavlja početak postojanja i rada ove Ustanove u institucionalnom smislu...

Laureati
Godišnjica
Gdje se nalazimo