Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2009Registarski broj: 323
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjeni pravilnika o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2009Registarski broj: 374
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2009Registarski broj: 711
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2010Registarski broj: 217
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sadržoni izvještaja,obavještenja i drugih podataka koje drustvo za osiguranje dostavlja agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovoma njihovog dostavljanja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2011Registarski broj: 387
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 20
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 45
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o davanju saglasnosti na uslove i tarife premija za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 699
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Tarifa za obračun naknade za vršenje usluga Centralne banke Crne Gore u obavljanju platnog prometa u zemlji i naknade za učešće u rtgs sistemu i dns sistemu

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 746
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 642
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2013Registarski broj: 608
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na premije osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2013Registarski broj: 1271
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32