Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2012Registarski broj: 851
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju izvještaja o stanju na tržištu osiguranja za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2012Registarski broj: 873
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o emisiji obveznica Crne Gore za isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2012Registarski broj: 877
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o kontnom okviru za banke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2012Registarski broj: 1074
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2012Registarski broj: 1075
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o privremenim mjerama za ograničenje kamatnih stopa banaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2012Registarski broj: 1093
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2012Registarski broj: 1142
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2012Registarski broj: 1174
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o prestanku važenja Odluke o obaveznim elementima naloga za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2012Registarski broj: 1176
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama odluke o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1203
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finasijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 5
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finasijskog plana sa Programom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 6
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34