Rezultati pretrage propisa:

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 61
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 3
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Odluka o načinu plaćanja i visini naknada za izdavanje dozvola, sertifikata i odobrenja za proizvodnju i promet ljekova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 509
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Finansijskog plana Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 582
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 16
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 23
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 87
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Pravilnik o Spisku supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2010Registarski broj: 663
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Pravilnik o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2012Registarski broj: 1088
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Pravilnik o obliku, sadržaju, periodu za koji se dostavlja i načinu dostavljanja izvještaja o prodaji ljekova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2013Registarski broj: 28
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Pravilnik o bližim uslovima i dokumentaciji potrebnoj za odobravanje i sprovođenje kliničkih ispitivanja ljekova za upotrebu u humanoj medicini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 38
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

Pravilnik o načinu i uslovima oglašavanja ljekova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 39
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Lijekovi i medicinska sredstva

1 - 2 - 3