Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2012Registarski broj: 754
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o načinu sprovođenja SAFA programa

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2012Registarski broj: 797
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o primjeni međunarodnih tehničkih standarda za sigurnost vazdušnog saobraćaja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2012Registarski broj: 917
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obezbjeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2012Registarski broj: 918
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o primjeni tehničkih zahtjeva za plovidbenost vazduhoplova, motora, elise, djelova i uređaja ili njihovih djelova sadržanih u međunarodnim standardima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2012Registarski broj: 931
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2012Registarski broj: 933
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o uslovima i načinu stručnog ospo­sobljavanja pomoćnog vazduhoplovnog osoblja - vazduhoplovno meteorološkog osoblja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2013Registarski broj: 366
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o načinu rada evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 511
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1163
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 574
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o održavanju, obnovi i izmjenama na vazduhoplovu i vazduhoplovnom proizvodu, kao i tehničkoj kontroli i kontroli kvaliteta obavljenih radova

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2006Registarski broj: 381
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o vazduhoplovno - tehničkom osoblju održavanja vazduhoplova

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2006Registarski broj: 382
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20