Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2015Registarski broj: 1144
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1312
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o vrstama uređaja koji emituju ultrazvuk i optičko zračenje za koje se izdaje dozvola za korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1313
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1314
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu provjere i/ili ispitivanja uređaja koji emituju ultrazvuk i optičko zračenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2015Registarski broj: 1353
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o načinu obilježavanja i zahtjevima za sigurno korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2015Registarski broj: 1354
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1442
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o klasifikaciji otpada i katalogu otpada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 83/2016Registarski broj: 1665
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 83/2016Registarski broj: 1666
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, listi klasifikacije otpada i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih dozvola

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 83/2016Registarski broj: 1667
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o sadržaju tehničkog dosijea i osnovnim podacima o biocidu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2017Registarski broj: 83
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

Pravilnik o metodama za ispitivanje efikasnosti biocidnih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2017Registarski broj: 84
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Opšta zaštita životne sredine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14