Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o obrascu i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2015Registarski broj: 1068
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2015Registarski broj: 1196
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Uputstvo o radu Centralnog registra privrednih subjekata i obrascima za upis

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 409
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Godišnji plan zvanične statistike za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 160
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog broja članova Nacionalnog savjeta za održivi razvoj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2011Registarski broj: 69
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Ekos bankom ad u likvidaciji, Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 669
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta statističkog sistema

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 761
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Godišnji plan statističkih istraživanja za 2010. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2010Registarski broj: 192
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Kodeks poslovne etike

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2011Registarski broj: 1010
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zaključak, broj: 00-72/12-2/42

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2013Registarski broj: 1285
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 619
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o obrazovanju Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2010Registarski broj: 56
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7