Javne nabavke


                     Nabavke male vrijednosti objavljene u 2019. godini

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge štampanja knjiga

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku uslige – štampanje knjiga

Obavještenje o ishodu nabavke – hrana i piće

Obavještenje o ishodu nabavke – dizel gorivo

Obavještenje o ishodu – usluge osiguranja zaposlenih

Zahtjev za dostavljanje ponuda – hrana i piće

Zahtjev za dostavljaje ponuda – dizel gorivo

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Usluge osiguranja

Zahtjev za dostavljanje ponuda – usluge održavanja računovodstvenog sistema

Obavjestenje o ishodu nabavke – usluge revizije

—————————————————————————————————————————————————–

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge revizije

Obavjestenje o ishodu nabavke – kancelarijski materijal

Obavještenje o ishodu nabavke-sredstva za održavanje higijene

Zahtjev za dostavljanje ponuda-sredstva za održavanje higijene

Zahtjev za dostavljanje ponuda-kancelarijski materijal

Obavjestenje o ishodu – reklamni materijal

Obavještenje o ishodu – usluge turističke agencije

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke – parking usluge

Zahtjev za dostavljanje ponuda-nabavka reklamnog materijala

Zahtjev za dostavljanje ponuda-nabavka usluge parkinga

Zahtjev za dostavljanje ponuda-nabavka usluge rezervacije hotela i avio karata

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti-kompjuterska oprema

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kompjuterske opreme

Obavještenje o ishodu za nabavku usluga štampanja knjiga

Zahtjev za dostavljanje ponuda za uslugu štampanja knjiga

Obavještenje o ishodu za usluge osiguranja

Obavještenje o ishodu za nabavku dizel goriva

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga osiguranja

Zahtjev za dostavljanje ponuda – dizel gorivo II

Obavještenje o ishodu za nabavku publikacija i časopisa

Obavještenje o ishodu za nabavku dizel goriva

Obavještenje o ishodu – usluge odžavanja računovodstvenog sistema

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga održavanja računovodstvenog sistema

Obavještenje o ishodu za hranu i piće

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hranu i piće – reprezentaciju

Pravila o postupku hitnih nabavki

Pravila o postupku male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za parking usluge

Zahtjev za dostaljanje ponuda – usluge turističke agencije

Izmijenjeni Zahtjev za dostavljanje ponuda za parking

Obavještenje o ishodu – agencijske usluge 

Obavještenje o ishodu – parking usluge

Zahtjev za dostavljanje ponude – kompjuterska oprema

Izmijenjeni Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kompjuterske opreme

Zahtjev za dostavljanje ponuda – kancelarijski namještaj

Zahtjev za dostavljanje ponuda – sredstva za održavanje higijene