Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za isporuku rezultata u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja "Službeni list Crne Gore, broj 35/2022" od 04.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1