Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Opštini Bar "Službeni list Crne Gore, broj 18/2014" od 11.04.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1