Pravilnik o obrascu i sadržaju prijave i načinu vođenja registra evidencije podnosilaca prijava o obavljanju turističkih usluga u seoskom turizmu "Službeni list Crne Gore, broj 45/2013" od 27.09.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 4