Pravilnik o obliku i sadrzini godisnje prijave za obracunavanje i placanje poreza na dohodak fizickih lica "Službeni list Crne Gore, broj 16/2008" od 07.03.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 2