Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadrzini godisnje prijave za obracunavanje i placanje poreza na dohodak fizickih lica "Službeni list Crne Gore, broj 21/2009" od 20.03.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 2